Blog

ประวัติกฐิน

กฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นจัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ

วันออกพรรษา 2564

ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 สิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์รวม 3 เดือน

‘ราชรถ ราชยาน’ เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

ราชรถ ราชยาน เป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

วิวัฒนาการของราชรถ กับลวดลายแกะ และฟังก์ชั่นอื่น ๆ

สำหรับราชรถที่ใช้โดยทั่วไปที่เห็นในท้องตลาดในปัจจุบัน จะเห็นว่ามีรูปร่างคล้าย ๆ กัน อาจแตกต่างกันในบางส่วน

พิธีการเคลื่อนขบวนศพ และความเชื่อทางศาสนา

ทำไมต้องนำศพเวียน 3 รอบเมรุ รูปแบบการเคลื่อนขบวน และลำดับการจัดเรียงกระบวนขบวน

ข้อมูลรายชื่อวัดในประเทศไทย

ข้อมูลทะเบียนวัด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จากเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ